Kuusi tapaa voida paremmin henkisesti

Kansainvälistä Mielenterveyspäivää vietettiin lauantaina 10.lokakuuta. Yhä useampi suomalainen mies on kokenut elämänsä aikana uupumusta, masennusta tai ahdistuksen oireita. Suomalaisten miesten henkiset oireet voivat jäädä usein piiloon tilastoista.

”Miehet kuvaavat psyykkistä kärsimystään myös ruumiillisten kipujen, kuten päänsäryn kautta, eivätkä liitä niitä omiin mielialoihin. Se voi ilmetä esimerkiksi päihteidenkäyttönä, riskikäyttäytymisenä, ärtyneisyytenä tai aggressiivisuutena.” Kertoo sosiaalipsykologi Jukka Valkonen.

Psyykkisen huonovointisuuden taustatekijöitä voivat olla esimerkiksi:

  • koulutuksen puute
  • työttömyys
  • sairastuminen
  • toimeentulon puute
  • asunnottomuus
  • mielenterveyden ongelmat
  • päihteiden käyttö
  • väkivaltaisuus ja rikollisuus. 

Monet näistä taustatekijöistä ovat yleisempiä miehillä kuin naisilla. 

Mies voi paeta tunteita toiminnallisuuteen

On löydetty vahvoja viitteitä siitä, että miesten ja naisten oireet voivat olla niinkin erilaisia, että miesten psyykkinen huonovointisuus jää siksi usein tunnistamatta. Masennuksen virallisiin kriteereihin kuuluu melko sisäänpäin kääntyneitä oireita, jotka liittyvät tunteisiin ja sisäisiin kokemuksiin.

Miehet monesti purkavat masennustaan taas ulospäin ja yrittävät pitää tunteet piilossa muilta ja itseltä.

– Kiusallisilta tai häpeällisiltä tuntuvia tunteita saatetaan paeta jonkinlaiseen toiminnallisuuteen, Valkonen sanoo.

Tyypillisin merkki miehen psyykkisestä huonosta olosta on päihteiden käytön lisääntyminen, työntekoon uppoutuminen, korostunut liikkuminen tai ärtyneisyys ja aggressiivisuus. Miesten on usein helpompi kertoa kivusta tai särystä, kuin pahasta olosta.

6 tapaa voida paremmin

Masennuksen hoito kuuluu lääkärille, mutta myös itsehoitokeinot voivat tutkitusti auttaa masentunutta – tai ketä tahansa, joka tuntee mielialansa matalaksi. Lista ei ole kaikille sopiva suositus, mutta kokeile, saatko jostakin keinosta apua mielen hyvinvointiin.

1. Selviydy huumorin avulla

Huumori voi tarjota uhkaavaan tai kuormittavaan tilanteeseen vaihtoehtoisen ja toiveikkaan näkökulman, ja sillä voi myös puskuroida stressiä. Jaettu huumori antaa myönteisen kokemuksen yhdessäolosta toisten kanssa ja vie ajatukset pois omista murheista. Lisäksi nauru itsessään tuottaa mielialaa kohottavia hormoneja.

2. Pyri rationaaliseen ajatteluun

Kyky analysoida tilannetta rationaalisesti voi auttaa ulos toivottomuudesta. Mieti, mistä paha olo johtuu, onko siihen olemassa jotakin ilmeistä syytä, ja mitä asian korjaamiseksi voisi tehdä. Vaikeassa masennuksessa kaikki näyttää yhtä mustalta, mutta usein pahimmaltakin tuntuvassa tilanteessa on mahdollista löytää jokin asia, joka edelleen tuottaa iloa ja luo toivoa paremmasta.

3. Lähde liikkumaan

Liikkumisella on niin merkittäviä myönteisiä vaikutuksia mielenterveyteen, että säännöllinen liikunta voi joillakin vähentää masennusoireita yhtä paljon kuin lääkitys. Mielen hyvinvoinnin kannalta lajilla ei ole väliä, vaan tärkeintä on, että liikkuu itselle mieluisalla tavalla. Säännöllisyys on eduksi, mutta vähäinen ja satunnainenkin liikunta on parempi kuin passiivisuus.

4. Vietä aikaa luonnossa

Luonnossa oleminen on tutkitusti hyväksi mielenterveydelle. Voidaan ajatella, että luonto on ihmiselle luonnollinen ympäristö, eikä siksi olekaan yllättävää, että metsästä eri aistien kautta saatavat ärsykkeet vaikuttavat mielialaan myönteisesti.

5. Käy saunassa

Saunominen itsessään tuottaa mielihyvää. Joskus sauna voi myös luoda sellaisen arjesta erottuvan ympäristön, jossa avautuminen myös kipeistä asioista ja omasta haavoittuvuudesta on mahdollista.

6. Harrasta seksiä

Seksin aikana vapautuu mielialalle edullisia hormoneja, ja se rentouttaa sekä poistaa stressiä. Näitä hyötyjä saa myös kumppanin kosketuksesta ja hyväilystä. Seksi myös vahvistaa kumppaneiden välistä läheisyyttä, mikä on hyvä vastalääke masennukselle.

Lähde: Jukka Valkonen: Mies ja masennus – Paremman voinnin paluu! Tuuma, 2019.